skorka od banana

WYPADEK W DRODZE DO LUB Z PRACY

W myśl Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypadkiem w drodze do lub z pracy jest zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub …