SZKOLENIA (KURSY) BHP

Oferujemy szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich stanowisk tj.: robotniczych, administracyjno -biurowych, inżynieryjno-technicznych a także dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Szkolenia oferujemy z dojazdem do Klienta.

Istnieje obowiązek przeszkolenia każdego nowo zatrudnionego pracownika, jeżeli nie dopełnimy takiego obowiązku a np. zdaży się jakiś wypadek to pracodawca zawsze stoi na przeganej pozycji i naraża się na odpowiedzialność karną a także cywilną. Dlatego zachęcamy to skorzystania z naszej oferty szkoleń wstępnych i okresowych.

Opłaty za szkolenia BHP ustalamy indywidualnie i zależą one np: od ilości osób oraz rodzaju szkolenia. Staramy się proponować najkrótsze możliwe terminy – nawet tego samego lub następnego dnia, również w weekendy.

W celu umówienia dogodnego terminu szkolenia prosimy o kontakt na adres biuro@purebhp.pl, telefon pod nr 608 353 350 lub poprzez formularz kontaktowy.

Dla Państwa wygody zamieszczamy poniżej odpowiedzi na najcześciej zadawane pytania dotyczące szkoleń BHP.

KURSY BHP – INFORMACJE

Jakie rodzaje szkoleń wyróżniamy?

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Co to jest szkolenie wstępne?

Szkolenie wstępne składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby BHP i powinien zapewnić on uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca i polega on na zapoznaniu szkolonego w trakcie tego kursu pracownika z czynnikami środowiska występującymi na jego stanowisku pracy, ryzykiem zawodowym oraz sposobem bezpiecznego wykonywania pracy.

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie wstępne?

Szkolenie wstępne powinni odbyć przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Ponadto należy każdorazowo przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracownikowi przenoszonemu na nowe stanowisko, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne.

Co to jest szkolenie okresowe?

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP oraz zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie okresowe?

Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Wyjątkiem są tu osoby kierujące pracownikami – pierwsze szkolenie w przypadku tych osób powinno odbyć się w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Kolejne szkolenie okresowe przeprowadza się: – co najmniej raz na trzy lata dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, – co najmniej raz na rok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, – nie rzadziej niż raz na 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych oraz – co najmniej raz na 5 lat – dla pozostałych grup zawodowych.