SZKOLENIA E-LEARNING

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeszkolenia swoich pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W odpowiedzi na oczekiwania uruchomiliśmy możliwość odbycia szkolenia BHP w formie e-learningu.

Szkolenie to jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych a także osób kierujących pracownikami oraz samych pracodawców.

Niestety zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych nie mogą skorzystać z tej formy szkolenia. Szkolenie spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Ministra Gospodarki i Pracy w rozporządzeniu z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres merytoryczny szkolenia dla pracowników, kierowników oraz pracodawców jak i forma egzaminowania i uzyskiwania zaświadczenia o odbytym szkoleniu przygotowane są w odpowiedzi na wytyczne formalne i tematyczne, dyktowane przez ww. rozporządzenie.

PROPONUJEMY PAŃSTWU SZKOLENIA OKRESOWE BHP PRZEZ INTERNET JUŻ OD 35 ZŁ!

Do zalet proponowanego przez nas szkolenia w formie e-learningu zaliczyć należy:

  • obniżenie kosztów szkolenia – cena już od 35 zł za pracownika oraz od 60 zł za osobę kierującą pracownikami
  • oszczędność czasu – możliwość odbycia szkolenia w dogodnym terminie
  • większa skuteczność oraz efektywność szkolenia dzięki zastosowaniu prezentacji multimedialnych oraz filmów
  • możliwość podzielenia szkolenia na dowolnie wybrane części i zaliczenie ich w wolnym czasie
  • szkolenie można zaliczyć w dowolnym miejscu – wystarczy komputer oraz dostęp do internetu

Do skorzystania z naszej oferty szkoleń e-learningowych zapraszamy firmy z całego kraju. Prosimy o kontakt w celu potwierdzenia ceny. Zaproszenie do szkolenia wraz z linkami aktywującymi wysyłamy na skrzynki mailowe pracowników w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

Szkolenie aktywne jest 30 dni od dnia pierwszego zalogowania a po zaliczonym egzaminie końcowym wysyłamy komplet dokumentów wraz z zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia. Dokumenty wysyłamy na adres siedziby Państwa firmy.