PIERWSZA POMOC I PPOŻ

Art. 2091 Kodeksu Pracy mówi, że pracodawcy są zobowiązani wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy oraz wyznaczyć osoby, które będą wykonywać działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Proponujemy Państwu szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarówno w ramach obowiązkowych szkoleń BHP, jak i w formie oddzielnych zajęć prowadzonych przez inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Możemy zaproponować również, poszerzone w stosunku do obowiązkowego materiału szkoleń okresowych BHP, zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie ćwiczeń certyfikowany instruktor pierwszej pomocy zapozna Państwa pracowników z podstawowymi zasadami ratowania zagrożonego zdrowia i życia ludzkiego. Elementem szkolenia są praktyczne ćwiczenia na fantomie szkoleniowym dzięki czemu każdy uczestnik szkolenia może w praktyce sprawdzić nabyte przez siebie umiejętności.

Jeżeli chcieliby Państwo zamówić szkolenie lub mają Państwa jakieś pytania dotyczące szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.