blog

CO TO JEST OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO?

Zgodnie z §39a Rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować Ocenę Ryzyka Zawodowego. Ocenie podlega …