obsługa BHP

Czy warto zlecić obsługę BHP firmie zewnętrznej?

Zgodnie z Art. 237  Kodeksu Pracy, nawet pracodawca zatrudniający tylko 1 pracownika ma obowiązek zapewnienia nadzoru BHP na swoimi pracownikami. Podstawowym sposobem zapewnienia takiego nadzoru jest zatrudnienie specjalisty ds. BHP jednak …