Wchodzą nowe kwoty odszkodowania i renty w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi

Nowe wysokości kwot wprowadza obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (MP 2021 poz. 217).

Najistotniejsze kwoty odszkodowań od 1 kwietnia 2021r. przedstawiają się następująco.

  • 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 18 086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
  • 93 014 , gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • 93 014 , gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz  18 086  z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

Takie kwoty obowiązywać będą do dnia 31 marca 2022 r.