blog

INSTRUKCJE BHP

Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracownika z zasadami i przepisami BHP dotyczących wykonywanych przez niego prac. Zgodnie z Art. 2374 Kodeksu Pracy, Pracodawca ma obowiązek opracowania i udostepnienia pracownikom szczegółowych stanowiskowych instrukcji …