Czy obowiązek zakrywania, ust i nosa dotyczy również zakładów pracy i pracowników?

maseczki chirurgiczne

Od czwartku 16 kwietnia 2020 roku wprowadzony będzie obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach sklepach czy miejscach świadczenia usług.

Obowiązek ten dotyczy również zakładów pracy ale z pewnymi ograniczeniami. Z obowiązku zasłaniania ust i nosa są zwolnione osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.

Dodatkowo ze zwolnienia mogą korzystać m.in. duchowni sprawujący kult religijny oraz kierujący środkiem transportu zbiorowego, jeżeli są dodatkowo zabezpieczeni przed bezpośrednim kontaktem z pasażerami.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.