blog

SZKOLENIA BHP

Art. 94 Kodeksu Pracy narzuca na pracodawcę obowiązek zapoznania nowo zatrudnionych pracowników z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania przez nich pracy, a także z podstawowymi uprawnieniami. Obowiązek ten dotyczy również pracowników …