Od dnia 02.12.2020r. kolejna zmiana w zakresie zasłaniania ust i nosa przez pracowników

kobieta w maseczce na twarzy

Wczoraj weszło w życie nowe Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2132) które zmienia zasady zakrywania ust i nosa przez pracowników gdy w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.

W aktualnej wersji Rozporządzenie mówi o obowiązku stosowania środków ochrony osobistej w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej. 

Wynika z tego, że to pracodawca musi ewentualnie ogłosić, że taki obowiązek nie istnieje. Dalej istnieje zapis o konieczności stosowania środków ochrony osobistej przy bezpośrednim kontakcie z osobami z zewnątrz oraz gdy pomiędzy stanowiskami pracy nie zapewniamy odległości co najmniej 1,5m.