Zmiany w zakresie okresowych i wstępnych szkoleń BHP w okresie epidemii COVID-19

szkolenie bhp

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zawiesza obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń BHP pracowników oraz zmienia zasady prowadzenia szkoleń wstecznych BHP

Zmiany dotyczące szkoleń okresowych BHP.

Termin na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP pracowników wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu epidemii. Zwolnienie dotyczy szkoleń okresowych BHP których termin przypada w okresie:

  • obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
  • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Zatem zwolnieniu nie podlegają szkolenia okresowe BHP których termin przypadał przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,

Szkolenia wstępne BHP.

Szkolenia wstępne BHP można prowadzić za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. poprzez komunikatory. Z tej formy szkolenia można korzystać zawsze podczas instruktażu ogólnego. W zakresie instruktażu stanowiskowego również forma komunikacji elektronicznej jest dopuszczalna za wyjątkiem szkolenia :

  1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym,
  2. pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
  3. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2,
  4. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.