instrukcja stanowiskowa

Ogólna Instrukcja BHP a Instrukcja stanowiskowa?

Zgodnie z Art. 2374 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany opracować  szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Pracownicy zapoznanie się z przepisami BHP potwierdzają na piśmie ale …