Nowe składki ZUS dla przedsiębiorców na 2020 r.

Ile wyniosą składki ZUS w 2020 r. ? Składka ZUS i zdrowotna przedsiębiorców określana jest corocznie i ustalana w stałej, miesięcznej wartości.  Podstawa, od których wyliczana jest wielkość składek wszystkich …

BHP w restauracji

Gastronomia jest szybko rozwijającą się branżą, która oferuje szeroki zakres usług. Bez względu jednak na wielkość przedsiębiorstwa i jego rodzaj, pracodawca powinien spełniać wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, …

Wypalenie zawodowe według WHO

Wypalenie zawodowe znalazło się w kolejnej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, którą przygotowuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), a która wejdzie w życie w 1 stycznia 2022 roku. Wypalenie …

Zmiany w zasadach wydawania Posiłków profilaktycznych

Zgodnie z art. 232 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić posiłki pracownikom, którzy są zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych, w formie jednego dania gorącego. Posiłki powinny posiadać wartość kaloryczną …

Zmiany dotyczące szkoleń BHP

Do opiniowania trafił projekt rozporządzenia zmieniającego obowiązujące obecnie przepisy Rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Projekt rozporządzenia zmieniającego przewiduje m.in. rezygnację z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, …