PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY PRZEPROWADZI W 2016 R. 80 TYS. KONTROLI.

blog

Zgodnie ze strategią UE dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020, PIP planuje wesprzeć przedsiębiorstwa w dążeniu do zmniejszenia zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

W zakresie kontroli priorytetem pozostają zagadnienia związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (z naciskiem na nadużywanie umów cywilno-prawnych),  czasem pracy, w tym w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska zawodowego.

W ramach działań na lata 2016-2018 PIP skupić ma się m.in. na:

  • prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych,
  • ocenie skali omijania i naruszania przepisów art. 23Kodeksu pracy przy stosowaniu outsourcingu pracowniczego,
  • kontroli i doradztwie w zakresie obniżenia poziomu ryzyka zawodowego.

Wśród zadań na rok 2016 znalazły się:

  • kontrole przestrzegania wchodzących w życie w 2016r. znowelizowanych przepisów o umowach terminowych,
  • kontrole ukierunkowane na ochronę zdrowia osób świadczących pracę w warunkach przekroczenia NDS lub NDN czynników szkodliwych,
  • kompleksowe kontrole przestrzegania prawa pracy, w tym bhp, w firmach produkcyjnych, które nie były sprawdzane przez PIP w ciągu ostatnich   5 lat,
  • badanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy.