Zmiana przepisów BHP w szkołach i przedszkolach

substancje niebezpieczne

Dnia 29 listopada 2018r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  Zmiany nie są liczne ale nakładają na dyrekcję szkoły szereg nowych obowiązków.

Najważniejsze ze mian to : 

  • świetlica staje się kolejnym, obowiązkowym pomieszczeniem które należy wyposażyć w gaśnicę;
  • ustalono, że  termin na sporządzenie protokołu powypadkowego ucznia wynosi 21 dni, termin może być przedłożony w uzasadnionych przypadkach;
  • na zajęciach chemii i fizyki nie wystarczy już tylko tak jak do tej pory zapoznać uczniów z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych ale trzeba je również udostępnić uczniom do korzystania w trakcie zajęć;
  • oznaczenie opakowań substancji niebezpiecznych nie jest żadną nowością ale od teraz wynika wprost z przepisów oświatowych gdyż wprowadzono zapis, że chemiczne  substancje niebezpieczne przechowuje się w opakowaniach  opatrzonych etykietam i zawierającymi nazwę substancji chemicznej lub mieszaniny tych substancji oraz informującymi o ich niebezpiecznym lub szkodliwym dla zdrowia działaniu;
  • do dnia 01.03.2018 należy przeszkolić w zakresie pierwszej pomocy wszystkich pracowników szkoły, również pracowników nie pedagogicznych;
  • należy prowadzić rejestr wyjść grupowych uczniów.