USTAWA O MINIMALNYM WYNAGRADZANIU ZA PRACĘ NA 2017R.

pieniądze

Od Stycznia 2017r. wzrasta minimalne wynagradzanie za prace z kwoty 1850 zł do kwoty 2000 zł brutto. Przestaje obowiązywać przepis umożliwiający ustanowienie wynagrodzenia za pracę w pierwszym roku jego pracy ( w całej karierze) na poziomie 80 % płacy minimalnej.

Dodatkową korzyścią dla pracowników jest zakaz doliczania do progu minimalnego wynagrodzenia dodatku za pracę w porze nocnej.

Równie istotną zmianą jest wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej na poziomie 13 zł brutto dla umów cywilno-prawnych a nawet dla pracy wykonywanej przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.