Od 01 kwietnia 2020r. rosną kwoty odszkodowania i renty w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi

odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2020r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Jak co roku rosną kwoty wszystkich odszkodowań a najistotniejsze nich od kwietnia 2020r. przedstawiają się następująco.

  • 984 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 17 214 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
  • 88 527 , gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • 88 527 , gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz  17 214  z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

Takie kwoty obowiązywać będą do dnia 31 marca 2021 r.