Zmiany w zasadach wydawania Posiłków profilaktycznych

posiłki profilaktyczne

Zgodnie z art. 232 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić posiłki pracownikom, którzy są zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych, w formie jednego dania gorącego. Posiłki powinny posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal i zawierać:

– 50-55% węglowodanów

– 30-35% tłuszczów

– 15% białek.

Posiłki te powinny być wydawane w czasie regulaminowych przerw, po 3-4 godzinach pracy.

Pracodawca zapewnia posiłki profilaktyczne pracownikom wykonującym prace:

a)            związane z wysiłkiem fizycznym powodującym wydatek energetyczny powyżej 2000 kcal u mężczyzn i powyżej 1100 kcal u kobiet w ciągu zmiany roboczej

b)           związane z wysiłkiem fizycznym powodującym wydatek energetyczny powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet w ciągu zmiany roboczej wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura wynosi poniżej 10o C

c)            związane z wysiłkiem fizycznym powodującym wydatek energetyczny powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1100 kcal u kobiet w ciągu zmiany roboczej wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie od 01 listopada do 31 marca

d)           pod ziemią.

Dotychczas, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów pracodawca, który ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie mógł wydawać posiłków, mógł zapewnić w czasie pracy jedynie:

–  korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych, lub

– przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

W dniu 09.07.2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r.(Dz. U. 2019 poz. 1160) zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, które rozszerza katalog sposobów realizacji przez pracodawcę obowiązku zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych.

Zmiana rozporządzenia umożliwiła wykorzystanie dowolnego innego sposobu zapewnienia tych posiłków (np. w formie bonów, talonów czy kuponów).

Warto jednak podkreślić, że zastosowanie przez pracodawcę nowego sposobu zapewniania posiłków profilaktycznych zostało uzależnione od przeprowadzenia obowiązkowych konsultacji z przedstawicielami pracowników lub organizacjami związkowymi.