Zmiany w szkoleniach okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

biała tablica

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany do Kodeksu Pracy. Zniesiony został obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych. Przepisy pozwalają również pracodawcy samodzielnie realizować zadania służby bhp, ale tylko w firmach zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244). 

Niektórzy pracownicy administracyjno-biurowi zwolnieni z okresowych szkoleń BHP

Zgodnie ze zmianami w art. 2373 Kodeksu pracy (poprzez dodanie nowych § 22 – § 24) zlikwidowano obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla 5 mln pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. Zmiana dotyczy pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono, nie wyższą niż trzecia, kategorię ryzyka, chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne. Jeżeli z oceny ryzyka zawodowego wynika, że z uwagi na zagrożenia na stanowisku pracy szkolenie okresowe jest konieczne, to zwolnienie nie będzie miało zastosowania. W takim przypadku, szkolenie należy przeprowadzić w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania oceny ryzyka.

Jeśli natomiast w trakcie prowadzenia działalności nastąpi zmiana kategorii ryzyka dla grupy działalności (zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka), wówczas obowiązkowe będzie przeprowadzenie szkolenia okresowego bhp pracownika administracyjno-biurowego, także w ciągu 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

W dalszym ciągu obowiązkowe są szkolenia wstępne BHP dla wszystkich pracowników a także okresowe szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami czy tzw. innych stanowisk jak nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, itp.

Niektórzy pracodawcy mogą pełnić obowiązki służby BHP w firmach zatrudniających do 50 pracowników

Druga zmiana pozwala na pełnienie zadań służby BHP przez pracodawcę, który zatrudnia do 50 pracowników pod warunkiem zakwalifikowania go do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym. Zmiana ta dotyczy pracodawców z sektora mikro i małych przedsiębiorstw.