WZRASTAJĄ KWOTY JEDNORAZOWEGO ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY

odszkdowanie za wypadek

W dniu 1 kwietnia 2019 r. zacznie obowiązywać Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2019 r.w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Rosną wszystkie kwoty odszkodowań a najważniejsze z nich od kwietnia 2019r. przedstawiają się następująco.

  • 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 16 048 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
  • 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

Takie kwoty obowiązywać będą do dnia 31 marca 2020 r.