PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY PRZEPROWADZI W 2017 R. 79 TYS. KONTROLI.

blog

Około 3000 kontroli odbędzie się w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach – będą to pierwsze kontrole które będą miały charakter instruktażowo-doradczy. Inspektorzy skupią się także na obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. minimalnej stawce godzinowej z tytułu umów zleceń oraz umów o świadczenie usług przez przedsiębiorców.

Poszerzono także  liczbę podmiotów podlegających pod kontrolę PIP o przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne na rzecz których wykonywane są umowy zlecenia lub świadczone są usługi przez tzw. samo zatrudnionych.