Blog

substancje niebezpieczne

Zmiana przepisów BHP w szkołach i przedszkolach

Dnia 29 listopada 2018r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  Zmiany nie są liczne ale nakładają …

obsługa BHP

Czy warto zlecić obsługę BHP firmie zewnętrznej?

Zgodnie z Art. 237  Kodeksu Pracy, nawet pracodawca zatrudniający tylko 1 pracownika ma obowiązek zapewnienia nadzoru BHP na swoimi pracownikami. Podstawowym sposobem zapewnienia takiego nadzoru jest zatrudnienie specjalisty ds. BHP jednak …

instrukcja bhp

Instrukcja stanowiskowa BPH, jak ją opracować?

Instrukcje stanowiskowe powinny być przygotowywane przez osoby kierujące pracownikami przy wsparciu służy BHP w zakładzie pracy. Najczęstszym błędem jest pomijanie udziału w tym procesie samych pracowników – często to oni …

instrukcja stanowiskowa

Ogólna Instrukcja BHP a Instrukcja stanowiskowa?

Zgodnie z Art. 2374 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany opracować  szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Pracownicy zapoznanie się z przepisami BHP potwierdzają na piśmie ale …

kurs bhp

Ile trwa szkolenie BHP: wstępne i okresowe?

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy każdy pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia swoich podwładnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zanim dopuści ich do pełnienia swoich obowiązków pracowniczych. Istnieją dwa typy …