Blog

posiłki profilaktyczne

Zmiany w zasadach wydawania Posiłków profilaktycznych

Zgodnie z art. 232 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić posiłki pracownikom, którzy są zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych, w formie jednego dania gorącego. Posiłki powinny posiadać wartość kaloryczną …

Pracownicy

Zmiany dotyczące szkoleń BHP

Do opiniowania trafił projekt rozporządzenia zmieniającego obowiązujące obecnie przepisy Rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Projekt rozporządzenia zmieniającego przewiduje m.in. rezygnację z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, …

substancje niebezpieczne

Zmiana przepisów BHP w szkołach i przedszkolach

Dnia 29 listopada 2018r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  Zmiany nie są liczne ale nakładają …

obsługa BHP

Czy warto zlecić obsługę BHP firmie zewnętrznej?

Zgodnie z Art. 237  Kodeksu Pracy, nawet pracodawca zatrudniający tylko 1 pracownika ma obowiązek zapewnienia nadzoru BHP na swoimi pracownikami. Podstawowym sposobem zapewnienia takiego nadzoru jest zatrudnienie specjalisty ds. BHP jednak …