Blog

Ile trwa szkolenie BHP: wstępne i okresowe?

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy każdy pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia swoich podwładnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zanim dopuści ich do pełnienia swoich obowiązków pracowniczych. Istnieją dwa typy …

ILE WAŻNE JEST SZKOLENIE BHP?

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, każdy pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Co istotne, szkolenia BHP muszą być powtarzane cyklicznie, zgodnie z częstotliwością …

BHP PRACY PRZY KOMPUTERZE

Każdy pracodawca zobowiązany jest do tego, aby stosować się do obowiązujących przepisów BHP. Najważniejszą kwestią pozostaje właściwa organizacja środowiska pracy, a zarazem zagwarantowanie pracownikowi odpowiednich warunków do wykonywania powierzonych obowiązków. …

TAŚMY OSTRZEGAWCZE I ICH ROLA

Chcąc w odpowiedni sposób zabezpieczyć jedno z niebezpiecznych miejsc praktycznie każdy decyduje się na to, aby wykorzystać w tym celu taśmę ostrzegawczą. Ponadto znajdują one zastosowanie, jeśli chodzi o oznakowanie …

SZKOLENIE BHP DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Osoby kierujące pracownikami pełnią bardzo ważną role w każdym przedsiębiorstwie. Nie tylko odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy, takie jak odpowiednia organizacja, wydajność, jakość pracy ale również w zakresie bezpieczeństwa …