Nowe obowiązki dla pracodawców w związku z epidemią COVID-19, m.in. obowiązek zapewnienia pracownikom rękawiczek jednorazowych lub środków dezynfekcyjnych do rąk

rękawiczki jednorazowe

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na pracodawców nałożone zostają nowe obowiązki w zakresie BHP.

Pracodawcy są zobowiązani zapewnić wszystkim pracownikom, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia:

  • rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
  • odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.

Obowiązek wchodzi w życie od dnia 02 kwietnia 2020 r.