Instrukcja stanowiskowa BPH, jak ją opracować?

instrukcja bhp

Instrukcje stanowiskowe powinny być przygotowywane przez osoby kierujące pracownikami przy wsparciu służy BHP w zakładzie pracy. Najczęstszym błędem jest pomijanie udziału w tym procesie samych pracowników – często to oni wiedzą na co najbardziej należy zwrócić uwagę w trakcie wykonywania pracy na danym stanowisku

Co to jest instrukcja stanowiskowa BHP?

Instrukcje stanowiskowe BHP są jedną z grup instrukcji ogólnych. Mają za zadanie w prosty, usystematyzowany i czytelny sposób wskazać czynności które należy wykonać aby zabezpieczyć się przed wypadkiem przy pracy lub jak należy postąpić w sytuacjach zagrożenia, kiedy pojawi się jakieś niebezpieczeństwo lub awaria.

Czy instrukcja stanowiskowa BHP jest obowiązkowa w pracy?

Zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów BHP pracodawca obowiązkowo zapewnia instrukcje dotyczące procesów pracy na konkretnych stanowiskach

Co powinna zawierać instrukcja stanowiskowa BHP?

Stanowiskowe instrukcje BHP muszą zawierać co najmniej :

  •  czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy,
  •  zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
  •  czynności do wykonania po zakończeniu pracy ,
  •  zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, możliwych do przewidzenia.

Te cztery elementy są obowiązkowe ale jeżeli pracodawca uzna to za stosowne to może dodać jakieś punkty dodatkowe, np.: czynności zabronione lub uwagi ogólne. Przygotowując instrukcje BHP należy pamiętać, że zazwyczaj nie powinny to być wielostronicowe opracowania tylko w miarę prosta, przyswajalna informacja do której można zerknąć w sytuacji gdy mamy wątpliwości jak powinniśmy postąpić w danej sytuacji. Jeżeli proces pracy nie jest wyjątkowo skomplikowany to najlepiej sprawdzają się instrukcję na jedną stronę.