ILE WAŻNE JEST SZKOLENIE BHP?

biuro

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, każdy pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Co istotne, szkolenia BHP muszą być powtarzane cyklicznie, zgodnie z częstotliwością uzależnioną od kilku czynników, takich jak specyfika wykonywanego zawodu i typ pracy.

Jak często wykonuje się szkolenie BHP?

Wiele osób zastanawia się ile ważne jest szkolenie BHP? W przypadku nowo zatrudnionych pracowników – pierwsze, wstępne szkolenie jest ważne do pół roku od podjęcia pracy (reguła ta dotyczy osób obejmujących stanowisko polegające na kierowaniu innymi pracownikami). Pozostali zatrudnieni muszą zostać ponownie przeszkoleni po roku od objęcia nowej posady.
Pracownicy na stanowiskach robotniczych są zobowiązani do powtórnego przeszkolenia co 3 lata (w przypadku zwiększonego ryzyka wypadkowego, mającego wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo minimum raz w roku). Z kolei pracodawcy oraz inne osoby na stanowiskach kierowniczych (np. brygadziści, mistrzowie, kierownicy) muszą przechodzić okresowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie rzadziej niż co 5 lat. Pracownicy administracyjno – biurowi przechodzą szkolenia okresowe nie rzadziej niż co 6 lat.

Kiedy należy wykonać szkolenie BHP?

Jak wspomnieliśmy już powyżej, pierwsze szkolenie należy wykonać do 6 (stanowiska kierownicze) lub 12 miesięcy (pozostałe stanowiska) od zatrudnienia podwładnego. Nowy pracownik powinien również przejść instruktaż stanowiskowy (określany jako wstępne szkolenie BHP) już pierwszego dnia pracy.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w zakładzie pracy to priorytet, w związku z czym starajmy się bezwzględnie przestrzegać terminów, w jakich należy wykonywać wstępne i okresowe szkolenia BHP (w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy) w trosce o siebie i swoich podwładnych.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania z naszą kompleksową ofertą szkoleniową. Organizujemy profesjonalne kursy BHP, które pozwalają ich uczestnikom na zdobycie ugruntowanej i cennej wiedzy związanej z tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.