Ile trwa szkolenie BHP: wstępne i okresowe?

kurs bhp

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy każdy pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia swoich podwładnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zanim dopuści ich do pełnienia swoich obowiązków pracowniczych. Istnieją dwa typy szkoleń BHP, które musi odbyć każdy pracownik: wstępne oraz okresowe, wiele osób zastanawia się ile powinno trwać każde z nich?

Ile trwa szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP, które przechodzi każda nowo zatrudniona osoba składa się z dwóch podstawowych filarów: instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Czas trwania szkolenia wstępnego jest uzależniony od kilku czynników, w tym specyfiki pracy i ewentualnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w związku z objęciem danego stanowiska, stażu pracy, czy też przygotowania zawodowego nowego pracownika. Na część ogólną szkolenia BHP powinno się poświęcić minimum 3h lekcyjne (czyli 3 x 45 min.), z kolei część stanowiskowa to co najmniej 8h (pracownicy administracyjno-biurowi mogą szkolić się tylko 2 godziny lekcyjne).

Ile trwa szkolenie okresowe BHP?

W przypadku okresowych szkoleń BHP ich czas trwania jest uzależniony od stanowiska, jakie piastuje dana osoba. Zgodnie z tym pracodawcy i inni pracownicy pełniący funkcje kierownicze oraz osoby na stanowiskach inżynieryjno-technicznych  muszą odbyć minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45 min każda. Robotnicy są zobowiązani do przejścia szkolenia okresowego, które trwa minimum 8 godzin lekcyjnych . Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych również powinno trwać co najmniej 8 godzin lekcyjnych lekcyjnych. Najdłużej trwa instruktaż dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, bo aż 32 godziny lekcyjne.

Nasza firma od lat specjalizuje się w organizacji szkoleń BHP i PPOŻ. Zapraszamy serdecznie do kontaktu wszystkich Klientów biznesowych, którzy chcą skorzystać z usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową.