Czym jest służba BHP w zakładzie pracy i komu podlega

BHP

Większości pracownikom służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  kojarzy się jedynie ze szkoleniami BHP. Ci pracownicy którzy ulegli wypadkowi przy pracy wiedzą dodatkowo, że służba BHP bierze udział w przygotowaniu protokołu powypadkowego. Mało kto wie, że 22 zadania służby BHP są ściśle określone przepisami a ogólnie pełni ona funkcje doradcze i kontrolne

Czym jest służba BHP w zakładzie pracy?

Obowiązek powołania służby BHP mają zakłady zatrudniające ponad 100 pracowników. Komórka BHP może być jedno lub wieloosobowa a pracowników zatrudnia się na stanowiskach   inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakładzie pracy zatrudniającym ponad 600 pracowników pracodawca zatrudnia co najmniej jednego pracownika służby BHP na każdych 600 zatrudnionych. W zakładach zatrudniających do 600 pracowników można zatrudniać służbę BHP na część etatu.

Firmy zatrudniające do 100 pracowników mogą powierzyć wykonywanie zadań służby BHP specjaliście z zewnątrz na podstawie np. umowy cywilno-prawnej lub powierzyć wykonywanie zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innych pracach przy czym pracownik ten powinien mieć uprawnienia  wymagane dla służby BHP.

Jeszcze jedną, szczególną sytuacją jest wykonywanie zadań służby BHP przez samego pracodawcę ale jest to dozwolone tylko w firmach zatrudniających maksymalnie 20 osób a w niektórych branżach tylko do 10 pracowników. Pracodawca który chce pełnić taką rolę musi najpierw przejść odpowiednie szkolenie okresowe.

Zgodnie z Kodeksem Pracy służba BHP pełni funkcje Doradcze i kontrolne a dodatkowo nie odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy. Odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy ponosi pracodawca oraz osoby kierujące pracownikami – pomimo powołania komórki BHP w firmie.

Warto wspomnieć również o tym, że służby BHP nie wolno obciążać innymi zadaniami niż 22 zadania wymienione w Rozporządzeniu w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy czy kilku innych przepisach – najczęstsze łamanie tego przepisu to wykonywanie przez pracowników służby BHP szkoleń okresowych BHP w ramach etatu a bez dodatkowego wynagrodzenia.

Komu podlega służba BHP w zakładzie pracy?

Służba BHP podlega bezpośrednio pracodawcy a w jednostkach organizacyjnych, które są pracodawcami, bezpośrednio osobie kierującej tą jednostką. Ma to takie uzasadnienie, że dzięki temu unikamy sytuacji w której służba BHP kontroluje swojego bezpośredniego przełożonego – co mogłoby w oczywisty sposób wpłynąć na bezstronność takiej kontroli.

Oczywiście w ramach naszej działalności świadczymy usługi zewnętrznej służby BHP na podstawie stałej zryczałtowanej opłaty miesięcznej – w razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.