CO TO JEST WYPADEK PRZY PRACY, JAKIE SĄ JEGO PRZYCZYNY ORAZ JAK WYGLĄDA PROCEDURA ZGŁOSZENIA WYPADKU PRZY PRACY?

wypadek

Wypadek przy pracy to nieprzyjemne zdarzenie, które może się przytrafić pracownikowi na terenie każdego, nawet najlepiej zabezpieczonego zakładu. Warto więc wiedzieć, jakie kroki należy podjąć, jeśli będziemy poszkodowani w takich przykrych okolicznościach.

Co to jest wypadek przy pracy?

Na wstępie warto wyjaśnić, jak brzmi ogólnie dostępna definicja wypadku przy pracy? Posiłkując się Ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – jest to nagłe zdarzenie spowodowane zewnętrzną przyczyną, którego następstwem jest uraz lub zgon (który nastąpił w związku z wykonywaną pracą, w tym również wypadek podczas podróży służbowej).

Przyczyny wypadków przy pracy

Istnieje wiele przyczyn wypadków przy pracy, jednak zgodnie z badaniami najpowszechniejszym powodem jest niewłaściwe zachowanie pracownika – aż 6 na 10 osób zostaje poszkodowanych z powodu własnych błędów (pośpiech, samowolne działanie, brak koncentracji, lekceważenie zagrożenia). Inne częste przyczyny związane są z kwestiami technicznymi lub organizacją, jak np. zły stan używanych narzędzi, niewłaściwe przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy, nieodpowiednia organizacja stanowiska pracy, czy też dopuszczenie do pracy osób bez odpowiednich kwalifikacji.

Procedura zgłoszenia wypadku przy pracy

Wiele osób zastanawia się, jak wygląda procedura postępowania powypadkowego? Zgłoszenia wypadku powinien dokonać pracownik, który mu uległ lub każda inna osoba, będąca świadkiem tego zdarzenia. W razie możliwości (oczywiście jeśli kondycja zdrowotna na to pozwala) należy niezwłocznie powiadomić o wypadku swojego przełożonego. Pracodawca jest zobowiązany powołać zespól powypadkowy, w skład którego wchodzi przedstawiciel służby BHP oraz dowolny pracownik z aktualnym szkoleniem BHP. Jeżeli w zakładzie pracy nie ma etatowego specjalisty ds BHP, należy powołać specjalistę z zewnątrz.

Zgodnie z procedurami należy też zabezpieczyć miejsce przykrego zdarzenia, aż do ustalenia dokładnych przyczyn i okoliczności wypadku (w tym nie wolno zmieniać miejsca położenia żadnych maszyn ani urządzeń). Pracownik, który doznał urazu powinien też zgłosić się do lekarza i dostarczyć dokumentację med. z wizyty wspomnianemu już wcześniej specjaliście ds. BHP.
Mamy nadzieję, że nasze wskazówki okażą się pomocne i dzięki nim, każda osoba, która w przyszłości ulegnie wypadkowi w pracy będzie doskonale wiedziała, jakie kroki musi podjąć.

1 komentarz do “CO TO JEST WYPADEK PRZY PRACY, JAKIE SĄ JEGO PRZYCZYNY ORAZ JAK WYGLĄDA PROCEDURA ZGŁOSZENIA WYPADKU PRZY PRACY?

Możliwość komentowania została wyłączona.