CO TO JEST OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY ORAZ METODY JEJ PRZEPROWADZENIA

pułapka na myszy

Ocena ryzyka zawodowego jest niezwykle ważnym elementem systemu BHP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, musi zostać przeprowadzona w każdym przedsiębiorstwie bez względu na jego wielkość i ilość zatrudnianych osób. Jak przeprowadza się ocenę ryzyka zawodowego i kto może ją wykonać?

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego są to działania mające na celu zminimalizowanie bądź eliminację zagrożeń występujących w danym środowisku pracy, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie pracowników przedsiębiorstwa. Polega ona na regularnym badaniu różnych aspektów pracy, dzięki którym można zapobiec wielu skutkom zagrożeń w miejscu pracy. W przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy albo Państwowej Inspekcji Sanitarnej pracodawca musi być przygotowany na ewentualność okazania pełnej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego (w przeciwnym razie działa niezgodnie z prawem).

Metody oceny ryzyka zawodowego

Jakie metody oceny ryzyka zawodowego są najczęściej wykorzystywane? Jednym z popularniejszych sposobów jest metoda według normy PN-N-18002, która uwzględnia ciężkość następstw występujących na stanowisku pracy i prawdopodobieństwa, z jakim te skutki mogą wystąpić (bazując na 3 poziomach: małym, średnim i dużym).

Metoda JSA (Job Safety Analysis) określana mianem metody indukcyjnej zakłada, że ryzyko zawodowe jest funkcją prawdopodobieństwa zdarzenia i jego konsekwencji.

Z kolei metoda PHA (Preliminary Hazard Analysis) opiera się na 2 parametrach: wielkości i powstania danej szkody przyjmując 6-cio stopniową skalę.

Inna jakościowa metoda – Risc Score (opracowana w USA) bierze pod uwagę ekspozycję na zagrożenie i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.

Kto może przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy? Tego typu działania powinien podjąć wyłącznie zawodowiec z odpowiednim doświadczeniem, ale jak pokazuje praktyka w wielu firmach, zwłaszcza małych pracodawcy przeprowadzają ocenę ryzyka samodzielnie.

W ramach świadczonej przez nas obsługi firm w zakresie usług BHP i PPOŻ oferujemy przeprowadzenie i przygotowanie niezbędnej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Cechuje nas rzetelność, profesjonalizm i szybkie terminy realizacji.