instrukcja bhp

Instrukcja stanowiskowa BPH, jak ją opracować?

Instrukcje stanowiskowe powinny być przygotowywane przez osoby kierujące pracownikami przy wsparciu służy BHP w zakładzie pracy. Najczęstszym błędem jest pomijanie udziału w tym procesie samych pracowników – często to oni …

instrukcja stanowiskowa

Ogólna Instrukcja BHP a Instrukcja stanowiskowa?

Zgodnie z Art. 2374 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany opracować  szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Pracownicy zapoznanie się z przepisami BHP potwierdzają na piśmie ale …

kurs bhp

Ile trwa szkolenie BHP: wstępne i okresowe?

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy każdy pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia swoich podwładnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zanim dopuści ich do pełnienia swoich obowiązków pracowniczych. Istnieją dwa typy …

biuro

ILE WAŻNE JEST SZKOLENIE BHP?

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, każdy pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Co istotne, szkolenia BHP muszą być powtarzane cyklicznie, zgodnie z częstotliwością …