BHP w restauracji

BHP w restauracji

Gastronomia jest szybko rozwijającą się branżą, która oferuje szeroki zakres usług. Bez względu jednak na wielkość przedsiębiorstwa i jego rodzaj, pracodawca powinien spełniać wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, …

WHO

Wypalenie zawodowe według WHO

Wypalenie zawodowe znalazło się w kolejnej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, którą przygotowuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), a która wejdzie w życie w 1 stycznia 2022 roku. Wypalenie …

posiłki profilaktyczne

Zmiany w zasadach wydawania Posiłków profilaktycznych

Zgodnie z art. 232 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić posiłki pracownikom, którzy są zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych, w formie jednego dania gorącego. Posiłki powinny posiadać wartość kaloryczną …

Pracownicy

Zmiany dotyczące szkoleń BHP

Do opiniowania trafił projekt rozporządzenia zmieniającego obowiązujące obecnie przepisy Rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Projekt rozporządzenia zmieniającego przewiduje m.in. rezygnację z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, …