BHP PRACY PRZY KOMPUTERZE

praca przy komputerze

Każdy pracodawca zobowiązany jest do tego, aby stosować się do obowiązujących przepisów BHP. Najważniejszą kwestią pozostaje właściwa organizacja środowiska pracy, a zarazem zagwarantowanie pracownikowi odpowiednich warunków do wykonywania powierzonych obowiązków. Nie da się ukryć, iż praca przy komputerze również wiąże się z koniecznością spełnienia wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wielu przedsiębiorców zapomina o tym, iż wymogi BHP nie muszą zostać spełnione wyłącznie wobec pracowników produkcyjnych, ale także wobec pracowników biurowych. Wielogodzinna praca przy komputerze może poskutkować przede wszystkim zmęczeniem się wzroku, a także problemami z kręgosłupem czy żylakami.

WYMAGANIA BHP DOTYCZĄCE PRZERW

Każdy pracownik, który przez godzinę nieprzerwanie pracuje przy komputerze musi mieć możliwość zmiany rodzaju pracy na taką, która nie będzie męczyła wzroku oraz będzie realizowana w innej pozycji ciała niż pozycja siedząca. W przeciwnym wypadku pracodawca musi zagwarantować pracownikowi co najmniej 5-minutową przerwę, która będzie odbywała się po każdej godzinie pracy przy komputerze. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż owa przerwa musi być wliczona do czasu pracy, a jednocześnie z jej tytułu wynagrodzenie za pracę nie może ulec obniżeniu.

OKULARY KORYGUJĄCE

Kolejnym obowiązkiem spoczywającym na pracodawcy pozostaje konieczność zapewnienia pracownikom zajmującym stanowiska przy komputerze okularów korekcyjnych, jeśli wystąpi taka potrzeba. Dokumentem, który rodzi konieczność pokrycia kosztów zakupu okularów jest badanie okulistyczne, które powinno zostać dodatkowo potwierdzone dzięki zaświadczeniu pochodzącemu od lekarza medycyny pracy. Przedsiębiorca musi wiedzieć, że brak niezbędnego zaświadczenia lekarskiego sprawia, iż nie musi on zrefundować kosztów zakupu okularów korekcyjnych. Warto zaznaczyć, że wada wzroku bardzo często wykrywana jest podczas okresowych badań do pracy. Kwota stanowiąca refinansowanie kosztu zakupu okularów ustalana jest indywidualnie przez pracodawcę w formie wewnętrznych przepisów. W przepisach brak informacji na temat tego, jak często pracownik może wymienić okulary korekcyjne ze wsparciem dofinansowania pochodzącego od pracodawcy.

ERGONOMIA STANOWISKA PRACY

Kluczowe znaczenie ma także odpowiednia ergonomia stanowiska pracy. Stanowisko pracy musi być duże, a zarazem gwarantować, iż w zasięgu ręki pracownika będą pozostawały wszelkie obsługiwane elementy. Minimalna odległość między monitorami to 60 cm, natomiast między pracownikiem a tyłem kolejnego monitora minimum 80 cm. Z kolei odległość pomiędzy pracownikiem a monitorem musi oscylować w granicach od 40 do 75 cm. Kolejnym wymogiem w zakresie ergonomii stanowiska pracy jest to, iż na pracownika musi przypadać minimum 2 m2 podłogi, a także 13 m3 objętości całego pomieszczenia. Na monitorze obraz powinien być stabilny i wyraźny, natomiast klawiatura musi znajdować się co najmniej 10 cm od brzegu biurka. Istotne znaczenie ma także wymiar i wysokość biurka. Dokładne parametry jakie musi spełniać fotel biurowy są wymienione w odpowiednim rozporzadzeniu, nadmienić należy, że musi ono posiadać regulację wysokości, wyprofilowane oparcie, podłokietniki, co najmniej 5 kółek oraz możliwość obrotu wokół własnej osi. Aby zająć prawidłową pozycję, nieodzownym elementem będzie półka na klawiaturę.