UWAGA – OD 01.04.2015R. NOWY WZÓR SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE – DO ŚCIĄGNIĘCIA TUTAJ.

blog

Od dnia 01.04.2015r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy(Dz.U. 2015 poz. 457). a razem z tą nowelicją wydano w załączniku wzór skierowania na badania profilaktyczne.
Od 01.04.2015r. wprowadzony został zatem jeden wzór obowiązujący wszystkie podmioty. Do tej pory wzór skierowania na badania profilaktyczne nie był określony przepisami i mógł być dowolnie kształtowany.
Istotnym elementem nowego skierowania jest lista czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy a także obowiązek podania aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych. Może to być problemem dla pracodawców którzy do tej pory nie wykonywali tych obowiązkowych pomiarów.
Drugą istotną zmianą jest obowiązek wystawiania skierowania w dwóch egzemplarzach, z czego jeden jest dla pracownika. Do tej pory wystawianie dwóch skierowań było dobrą praktyką ale nie było wymagane przepisami prawa.

Nowy wzór skierowania na badania lekarskie można pobrać tu: skierowanie_na_badania_lekarskie